«" Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην , οὐκ ἐνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος , οὐκ ἐνι ἄρσεν ἤ θῆλυ . Πάντες γάρ υἱοί Θεοῦ ἔστε διά τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.» ( Παύλου , Προς Γαλάτας , 3 , 28 – 29 )

10/5/11

Εργασία παραγωγής γραπτού λόγου .


Σε ένα κείμενο 100 λέξεων γράψτε τις σκέψεις σας έχοντας οδηγό το απόσπασμα από το διήγημα
« Παιδική πασχαλιά » του Αλέξ. Παπαδιαμάντη .

''...και ύστερον ανέτειλεν ο ήλιος του Μ.Σαββάτου διαλύων την απαραίτητον ομίχλην της Μ.Παρασκευής ... '' Αλέξ. Παπαδιαμάντης