«" Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην , οὐκ ἐνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος , οὐκ ἐνι ἄρσεν ἤ θῆλυ . Πάντες γάρ υἱοί Θεοῦ ἔστε διά τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.» ( Παύλου , Προς Γαλάτας , 3 , 28 – 29 )

31/1/11

Η φωτογραφία του αιώνα .


Έχει χαρακτηρισθεί η φωτογραφία του αιώνα !
Το μεγαλείο του ανθρώπου  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου