«" Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην , οὐκ ἐνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος , οὐκ ἐνι ἄρσεν ἤ θῆλυ . Πάντες γάρ υἱοί Θεοῦ ἔστε διά τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.» ( Παύλου , Προς Γαλάτας , 3 , 28 – 29 )

1/2/11

Σχέδιο Μαθήματος

Θρησκευτικά Γ΄Δημοτικού
Μάθημα 32: « Ο καλός Σαμαρείτης» (σελ. 95-96)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου