«" Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην , οὐκ ἐνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος , οὐκ ἐνι ἄρσεν ἤ θῆλυ . Πάντες γάρ υἱοί Θεοῦ ἔστε διά τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.» ( Παύλου , Προς Γαλάτας , 3 , 28 – 29 )

2/2/11

Εργασία για τους μαθητές .

 • Περιγραφή για τους μαθητές

   Εργασία παραγωγής γραπτού λόγου 


  •  Γράψτε υπό μορφή κειμένου σε λίγες γραμμές τις σκέψεις σας για την παρακάτω πρόταση .

  Πώς θα ήταν ο κόσμος, αν όλοι οι άνθρωποι εκδήλωναν έμπρακτα την αγάπη προς το συνάνθρωπό τους.   

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου