«" Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην , οὐκ ἐνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος , οὐκ ἐνι ἄρσεν ἤ θῆλυ . Πάντες γάρ υἱοί Θεοῦ ἔστε διά τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.» ( Παύλου , Προς Γαλάτας , 3 , 28 – 29 )

Οδηγίες ασφαλούς πλοήγησης προς τους μαθητές μας.

Αγαπητοί μαθητές ,
όπως έχουμε πει για να γράψουμε σχόλιο σε κάποια δημοσίευση θα χρησιμοποιήσετε το OpenId  που σας έχει δοθεί στο ανάλογο πλαίσιο .
ΠΡΟΣΟΧΗ. Όσο και αν εξασφαλίζεται η ασφάλεια μπορεί  κάποια στιγμή να συμβεί '' κάτι '' .Για το λόγο αυτό αν συμβεί κάτι διαφορετικό όσο θα είστε στο Ιστολόγιο βγείτε αμέσως .Μη δίνετε στοιχεία σας και να σας ζητηθεί δώστε μόμο το αρχικό του μικρού σας ονόματος.
Η παραμονή σας στον Η/Υ να μη ξεπερνά τα 45΄.
Όσο θα είστε ''μέσα '' στο Διαδίτκυο να σας επιβλέπει ενήλκας .
Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας.