«" Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην , οὐκ ἐνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος , οὐκ ἐνι ἄρσεν ἤ θῆλυ . Πάντες γάρ υἱοί Θεοῦ ἔστε διά τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.» ( Παύλου , Προς Γαλάτας , 3 , 28 – 29 )

Προς τους Γονείς των μαθητών μας

Αγαπητοί γονείς ,
από σήμερα εγκαινιάζουμε κι έναν άλλο τρόπο μεταφοράς της γνώσης στους μαθητές μας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών .
Στο Ιστολόγιο αυτό του μαθήματος των Θρησκευτικών , το οποίο θα ξεκινήσουμε πιλοτικά με τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης , θα μπορούν τα παιδιά να επεξεργάζονται μια εργασία που θα τους έχει δοθεί και να βρίσκουν πληροφορίες για ότι τους ζητηθεί.
Για να τα προστατέψουμε όμως από κάθε κίνδυνο , με τις οδηγίες που έχουμε δώσει στους μαθητές μας και το OpenId που έχει δοθεί από τον πάροχο , ώστε να γράφουν σε αυτό μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες , έχουμε φροντίσει ώστε η επικοινωνία αυτή να γίνεται με κάθε δυνατή ασφάλεια και να μην εκτίθενται σε κίνδυνο προσωπικά δεδομένα των μαθητών μας .
Όλα αυτά βέβαια δε σημαίνουν ότι τα παιδιά όταν εργάζονται στο σπίτι θα είναι στο διαδίκτυο χωρίς τον έλεγχό σας .

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
Ο υπεύθυνος Διαχειριστής του Ιστολογίου Διευθυντής του Σχολείου
Τάσος Ανδριανόπουλος